לדף הראשי כדי לעצור את הדפדוף, עמדו עם הסמן על עמוד הספר.
יצירה עם שם, ניתן לקרוא את סיפורה, ע"י הקשה על עמודיה.